Úradné preklady

Potrebujete úradný preklad ? Napíšte nám

Čo je to úradný preklad ?

Všetky názvy ako úradný preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou a súdny preklad predstavujú jeden jediný typ prekladu, ktorý pozná legislatíva Slovenskej republiky. Je to typ prekladu, ktorý je zviazaný trikolórou s originálom. Takýto dokument má všetky právne náležitosti prekladu a je opatrený pečiatkou odborníka – prekladateľa, ktorého hovorovo nazývame úradný prekladateľ.

Expanzné služby a klientská podpora

Online marketing

  • proces s cieľom zvýšenia predaja a dosiahnutia vášho potenciálu v online podnikaní

Prieskum trhu

  • prieskum dopytu a predaja v danej lokalite v určenej oblasti podnikania

Zákaznícka podpora

  • starostlivosť a komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom médií a sietí

Konkurenčná analýza

  • analýza konkurencie a vytýčenie potenciálnych rizík pri prerazení na trh