Úradné preklady

Prekladateľské služby

Preklady a lokalizácia

 • Preklady
 • Lokalizácia e-shopu

Tvorba obsahu v cudzom jazyku

 • tvorba textového obsahu podľa zadaných kritérií

Tlmočenie

 • tlmočenie rozhovorov, konferencií či diskusií
 • online alebo osobne

Jazykový koučing pre manažérov

 • pomoc pri vykonávaní funkcie s cudzojazyčnými klientmi a zákazníkmi

Expanzné služby a klientská podpora

Online marketing

 • proces s cieľom zvýšenia predaja a dosiahnutia vášho potenciálu v online podnikaní

Prieskum trhu

 • prieskum dopytu a predaja v danej lokalite v určenej oblasti podnikania

Zákaznícka podpora

 • starostlivosť a komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom médií a sietí

Konkurenčná analýza

 • analýza konkurencie a vytýčenie potenciálnych rizík pri prerazení na trh

Spracovanie štúdií

 • príprava odborných materiálov pre zlepšenie Vášho businessu

Expanzná a exportná analýza

 • overenie záujmu o výrobok/službu v zahraničí, vyhľadávanie obchodných kontaktov podľa zadaných kritérií, identifikácia vhodných trhov pre váš výrobok a ďalšie služby.

Revízia webovej stránky

 • kontrola vašej web stránky (preklad, SEO, funkčnosť)

Automatizovaný Chatbot pre váš online business

 • chat, ktorý Vám ušetrí čas a privedie nových zákazníkov