Služby

Prekladateľské služby

Preklady a lokalizácia

  • Preklady
  • Lokalizácia e-shopu

Tvorba obsahu v cudzom jazyku

  • tvorba textového obsahu podľa zadaných kritérií

Expanzné služby a klientská podpora

Zákaznícka podpora

  • starostlivosť a komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom médií a sietí

Konkurenčná analýza

  • analýza konkurencie a vytýčenie potenciálnych rizík pri prerazení na trh

Spracovanie štúdií

  • príprava odborných materiálov pre zlepšenie Vášho businessu

Expanzná a exportná analýza

  • overenie záujmu o výrobok/službu v zahraničí, vyhľadávanie obchodných kontaktov podľa zadaných kritérií, identifikácia vhodných trhov pre váš výrobok a ďalšie služby.

Revízia webovej stránky

  • kontrola vašej web stránky (preklad, SEO, funkčnosť)

Automatizovaný Chatbot pre váš online business

  • chat, ktorý Vám ušetrí čas a privedie nových zákazníkov

Prieskum trhu

  • prieskum dopytu a predaja v danej lokalite v určenej oblasti podnikania

Naši spokojní klienti